Omdat het niet vanzelfsprekend is om kind te zijn.

Het doel van Atrapa Sueños is het bieden van een dagbesteding met een ongedwongen karakter voor kinderen met een beperking in de ontwikkeling en hen te stimuleren in het ontdekken en ontplooien van hun eigen talent.

Ons werkgebied bevindt zich voornamelijk in de regio Esteli, Leon en Poneloya in Nicaragua.


Ondanks de magere jaren in de ontwikkelingssamenwerking hebben wij, mede met dank aan de vele internationale vrijwilligers en toeristen, een aantal kleinschalige maar succesvolle projecten op kunnen zetten voor onze kinderen.

Onze projecten zijn gebaseerd op plezier in samenwerking. Samenwerking met andere kinderen of samenwerking met dieren.

Kinderen leren samen iets op te bouwen of samen naar iets toe te werken. Wij werken voornamelijk met groepen kinderen waar normaliter niet mee gewerkt wordt door andere organisatie. Of dit is door een moeilijke omgang met het kind of omdat het buiten stedelijk gebied zit, deze kinderen zijn er ook nog.

Naast de kleinschalige gezamenlijke projecten heeft Atrapa Sueños ook een sponsorprogramma waarbij u een van de kinderen kunt sponsoren. Uw donatie van 30 euro per maand zetten wij dan met u en de ouders volledig in het welzijn van een specifiek kind. U bent dan peetouder. Het geld gebruiken wij in samenspraak met de ouders voor schoolspullen en kleding, meubels (bv. een bed) voor in huis of wij kopen hiervan eten in voor het kind. Deze behoefte verschil per gezinssituatie en per kind. U kunt bij ons gehandicapte kinderen ondersteunen maar ook kinderen die naar de publieke school gaan. Deze  ondersteuning is voor een kind moreel gezien heel belangrijk. Wij steunen natuurlijk alleen schoolgaande kinderen die de volledige support krijgen van hun familie.

Op deze website hebben we voor ieder jaar sinds 2011 een pagina waarin de 'grote projecten' van dat jaar worden uitgelicht. Naast deze projecten zetten onze vrijwilligers zich regelmatig in voor de publiciteit, het contact leggen en verdiepen met de lokale bevolking en het kind sponsor project.

Wij zijn een kleine organisatie die direct werkt met de mensen. Onze projecten functioneren alleen op giften en vrijwilligerswerk.

Wilt U ons ook steunen?

Dan kunt U een bedrag overmaken op girorekening: 5066250 te Purmerend t.n.v. Atrapa Suenos. Of met IDeal, Kadobon, creditcard, schenkservice etc via Stichting Geef Gratis


Help mee!

Bij onze organisaties, alle kleine beetjes helpen. U kunt een donatie schenken op ons rekeningnummer of een kind ondersteunen. Ook hebben wij plek voor vrijwilligers, en stagiaires in Nicaragua of vrijwilligers en bestuur in Nederland (minimaal!), neem daarover contact met ons op!

Atrapa Sueños heeft een ANBI status, dit betekent dat een gedeelte van de giften voor U aftrekbaar is van de belasting! Helpt u ons ook?

Uw gift kunt u overmaken op  girorekening: 5066250 te Purmerend t.n.v. Atrapa Suenos. Of via Goede Doelen.nl ! Wilt u een sponsorkind?

Kies er een op de pagina sponsorkind en neem dan even contact met ons op.