Voor de kinderen van Poneloya

Komt het U even niet bekend voor? Dat klopt! Wij hebben een nieuw logo met nieuwe huisstijl die beter past bij onze huidige projecten.

Onze sponsoren - partners -vrienden van  2014 - 2015

Protestantse Gemeente Wormer

update 09-05-2016

De jaren 2016 en 2017 staan in het teken van het opknappen van de lokale kleuterschool van Poneloya. Dit is hard nodig . Met het begin van het project zijn er geen deuren, het dak lekt, geen stromend water, toiletten kapot, geen schoolborden, oude stoelen en tafels, geen kasten , weinig materiaal 46 kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar en veel liefde van de 2 schooljuffen.

Als eerste dit jaar pakken we het dak en de schoolborden aan. Maar er moet nog veel, heel veel gebeuren zodat ook deze kinderen fijn en veilig naar school kunnen. Helpt U mee?


Het doel van Atrapa Sueños is het bieden van ongedwongen kleinschalige projecten voor kinderen in Poneloya Nicaragua.

Korte geschiedenis

In 2010 zijn wij begonnen met projecten gericht op kinderen met een beperking in Esteli. Onze projecten waren veelal op basis van het aanbieden van dierentherapie, schilderen, fotograferen en filmen. Ook zijn we een padrino project gestart waarbij Nederlanders een kindje en de familie ondersteunen.

Vanaf 2012 zijn wij overgestapt in de richting van Leon met projecten voor kinderen in het dorpje Poneloya. Wij hebben gemerkt dat in vergelijking tot de steden er in de dorpen van Nicaragua (vrijwel) niets wordt georganiseerd voor kinderen. 

Heden

Met een oprichting vlak voor het begin van de economische recessie in Nederland is het voor ons moeilijk geweest te blijven bestaan en de projecten fulltime voort zetten. We hebben veel hulp gehad van lokale vrijwilligers en toeristen die een aantal dagen mee wilden helpen. Om de recessie door te komen hebben we besloten om op kleine schaal, waar mogelijk projecten uit te voeren. Dit bestaat uit:

advies voor bewoners en ouders,

het volgen van onze oude padrino kinderen (ook in Esteli),

kleine activiteiten met de kinderen zoals kunst en sport projecten,

publiciteit bij toeristen die langs komen,

bemiddeling van groepen vrijwilligers die een vrijwilligers project zoeken

ondersteuning van lokale ouders in het creëren van werkgelegenheid.

Daarbij hebben we ons gebied verkleind tot alleen het dorp Poneloya en zetten we momenteel extra aandacht op het verkrijgen van een hechte band met de bewoners van het dorp. 


Ondanks de magere jaren in de ontwikkelingssamenwerking hebben wij, mede met dank aan de vele internationale vrijwilligers en toeristen, een aantal kleinschalige maar succesvolle projecten op kunnen zetten voor onze kinderen. Natuurlijk hopen we dat in betere jaren onze projecten weer kunnen uitbreiden. 

Onze projecten zijn gebaseerd op plezier in samenwerking. Samenwerking met andere kinderen of samenwerking met dieren.

Kinderen leren samen iets op te bouwen of samen naar iets toe te werken. Wij werken voornamelijk met groepen kinderen waar normaliter niet mee gewerkt wordt door andere organisaties. Of dit is door een moeilijke omgang met het kind of omdat het in buiten stedelijk gebied woont.

Op deze website hebben we voor ieder jaar een pagina waarin de 'grote projecten' van dat jaar worden uitgelicht. Naast deze projecten zetten onze vrijwilligers zich regelmatig in voor de publiciteit, het contact leggen en verdiepen met de lokale bevolking en het kind sponsor project.

Wij zijn een kleine organisatie die direct werkt met de mensen. Onze projecten functioneren momenteel voornamelijk op giften en vrijwilligerswerk.

Wilt U ons ook steunen?

Dan kunt U een bedrag overmaken op girorekening: NL26 INGB 0005066250 te Wormer t.n.v. Atrapa Suenos.

kvk:
37162688
POST ADRES:
Talingstraat 41, 1531 VH Wormer

Help mee!

Bij onze organisaties, alle kleine beetjes helpen. U kunt een donatie schenken op ons rekeningnummer of een kind ondersteunen. Ook hebben wij plek voor vrijwilligers, en stagiaires in Nicaragua of vrijwilligers en bestuur in Nederland (minimaal!), neem daarover contact met ons op!

Atrapa Sueños heeft een ANBI status, dit betekent dat een gedeelte van de giften voor U aftrekbaar is van de belasting! Helpt u ons ook?

Uw gift kunt u overmaken op  girorekening:NL26 INGB 000 5066250 te Wormer t.n.v. Atrapa Suenos. Of via Goede Doelen.nl ! Wilt u een sponsorkind? neem dan even contact met ons op.